Dataformat


Dataformat

Husk at det er viktig at fila dere skriver er en komma-separert fil. Dette betyr at den skal starte med en linje som ser slik ut:

Time, Latitude, Longitude, PM10, PM25, Humidity, Temperature

og alle de påfølgende linjene i fila skal følge samme mønster, f.eks

2000-00-00T00:00:00.000Z,0.000000,0.000000,25.50,4.70,48.60,18.70
2017-12-13T13:34:35.000Z,69.680770,18.974775,2.50,1.40,23.60,20.20
2017-12-13T13:34:38.000Z,69.680946,18.974555,2.70,1.50,23.30,20.10
2017-12-13T13:34:41.000Z,69.681022,18.974626,2.80,1.60,22.90,19.90
2017-12-13T13:34:41.000Z,69.681022,18.974626,2.80,1.70,23.00,19.80
2017-12-13T13:34:46.000Z,69.681022,18.974748,2.80,1.80,23.20,19.90
2017-12-13T13:34:49.000Z,69.681007,18.974828,2.90,1.80,23.20,19.80
2017-12-13T13:34:52.000Z,69.680992,18.974906,2.90,1.90,23.00,19.70
2017-12-13T13:34:55.000Z,69.680969,18.974990,2.90,1.90,22.70,19.50
2017-12-13T13:34:58.000Z,69.680946,18.975065,2.90,2.00,0.00,0.00
2017-12-13T13:34:58.000Z,69.680946,18.975065,3.00,2.00,22.80,19.40
2017-12-13T13:35:03.000Z,69.680915,18.975215,3.10,2.00,22.80,19.30
2017-12-13T13:35:03.000Z,69.680915,18.975215,3.00,2.10,22.60,19.20
2017-12-13T13:35:08.000Z,69.680892,18.975383,2.80,2.10,22.30,19.10
2017-12-13T13:35:08.000Z,69.680892,18.975383,2.70,2.10,22.20,19.00
2017-12-13T13:35:13.000Z,69.680892,18.975561,2.70,2.10,22.00,18.80
2017-12-13T13:35:16.000Z,69.680885,18.975656,2.70,2.10,21.70,18.70
2017-12-13T13:35:19.000Z,69.680885,18.975719,2.30,2.20,21.60,18.60
2017-12-13T13:35:19.000Z,69.680885,18.975719,2.20,2.10,21.40,18.50
2017-12-13T13:35:24.000Z,69.680892,18.975727,2.20,2.10,21.50,18.50
2017-12-13T13:35:27.000Z,69.680877,18.975725,2.10,2.00,21.60,18.40
2017-12-13T13:35:30.000Z,69.680862,18.975769,2.10,2.00,21.70,18.40
2017-12-13T13:35:33.000Z,69.680847,18.975776,2.10,2.00,21.80,18.30

Desimaltall

Som du ser i eksemplet over, brukes det komma , for å separere kolonner, og punktum . for å skille mellom siffrer foran og bak desimalen i et desimaltall (f.eks. 69.680770).

print- og println-kommandoene i Arduinoen tar imot desimaltall som argument. Du må da angi antall desimaler bak desimal-separatoren som du vil ha printet ut. Om du angir 0 vil desimaltallet blir avrundet til et heltall uten komma. For eksempel:

double tall = 42.427;
Serial.println(tall, 0); // -> 42
Serial.println(tall, 1); // -> 42.4
Serial.println(tall, 2); // -> 42.43
Serial.println(tall, 5); // -> 42.42700

Format på tid og dato

Du ser at tid og dato vises på en litt uvanlig måte her. Dette er dato- og tidsrepresentasjonen som følger det vi kaller standard ISO 8601. Det er en av de mest brukte og uproblematiske måtene å representere et tidspunkt på slik at datamaskinen kan fortstå det:

 1. Årstall, 4 siffrer
 2. En bindestrek, -
 3. Månedstall, 2 siffrer
 4. En bindestrek, -
 5. Dag, 2 siffrer
 6. En stor bokstav T, T
 7. Timer i 24-timers klokke, 2 siffrer (dvs. 04 og 17, men ikke 5 p.m.)
 8. Et kolon, :
 9. Minutter, 2 siffrer
 10. Et kolon, :
 11. Sekunder, 2 siffrer. Om du har desimal-sekunder (altså sekunder angitt som kommatall), bruker du punktum, . for å skille mellom siffrer før og etter desimalen.
 12. Helt til slutt kommer tidssonen. GPS bruker det vi kaller UTC som ligger én time bak norsk tid om vinteren, og to timer bak om sommeren. I militæret kaller man UTC-tid også for Z- eller Zulu-tid. Bruk en stor bokstav Z for å angi UTC-tidssonen, Z

Se før deg at du har følgende variabler i koden din for å lagre tiden i din air:bit sketch:

int year, month, day, hour, minute;
double second;

Da kan du bruke følgende kode for å skrive ut tid og dato i korrekt format:

// YEAR
if (year < 10) {
 Serial.print("000");
} else if (year < 100) {
 Serial.print("00");
} else if (year < 1000) {
 Serial.print("0");
}
Serial.print(year);
// SEPARATOR
Serial.print("-");
// MONTH
if (month < 10) {
 Serial.print("0");
}
Serial.print(month);
// SEPARATOR
Serial.print("-");
// DAY
if (day < 10) {
 Serial.print("0");
}
Serial.print(day);
// SEPARATOR
Serial.print("T");
// HOUR
if (hour < 10) {
 Serial.print("0");
}
Serial.print(hour);
// SEPARATOR
Serial.print(":");
// MINUTE
if (minute < 10) {
 Serial.print("0");
}
Serial.print(minute);
// SEPARATOR
Serial.print(":");
// SECOND
if (second < 10) {
 Serial.print("0");
}
Serial.print(second, 3); // three decimals of precision -> 1ms precision
// TIMEZONE
Serial.print("Z");

Merk at koden over bruker printing til Seriell, men det vil være veldig likt til hvordan det gjøres for en fil, kommandoene er de samme.