Generell informasjon om programmering


Programmering er å skrive oppskrifter med stegvise instruksjoner til en datamaskin for å få den til å utføre spesifikke oppgaver. Alle datamaskiner bruker slike oppskrifter, vi som brukere av datamaskiner kjenner til en type oppskrift som kalles Applikasjoner eller Apper. Apper er gjerne fullverdige programmer som utfører oppgaver som vi brukere kan dra nytte av. Noen eksempler på programmer som kan kalles Apper er: Nettlesere, Spill, Mediaprogrammer, Tekstbehandling osv. Disse programmene er veldig synlige for brukere fordi det er gjerne disse vi interagerer med når vi bruker en datamaskin.

Det mange ikke er klar over i dag, er at det finnes store mengder andre programmer enn Applikasjoner. Mange av disse (men ikke alle) er mye mindre synlig for en bruker, ofte fordi de enten kjører i bakgrunnen eller fordi det er bygd andre programmer på toppen av disse slik at brukere ikke skal trenge å bekymre seg for hvordan de fungerer. Slike typer programmer kan være:

 • System Software
  • Operativsystem - Fungerer som et mellomlag mellom en bruker (eller en applikasjon) og enhetens Hardware slik som skjerm, tastatur, harddisker, minne, kamera osv. Noen kjente eksempler på disse er Windows 10, OSX, Ubuntu, Android, iOS etc.
  • Sikkerhet - Slik som en brannmur eller antivirus.
 • Verktøy (Utilities)

  • Drivere - Programmer som kontrollerer kommunikasjon og styring av enheter.
  • Backup - Programmer som kopierer og sikkerhetslagrer informasjon og filer.
  • Defrag - Programmer som flytter på ting som ligger på en harddisk, slik at informasjon ligger lagret mer kompakt. Dette er gjerne ikke et problem lengre med SSDer (Solid State Drives).
 • Interfaces

  • GUI (Graphical User Interface) - Grafiske bruker grensesnitt er den vanligste måten å bruke datamaskiner på. Et vindu i Windows er eksempel på et grafisk brukergrensesnitt.
  • CLI (Command Line Interface) - Gjerne en svart skjerm med hvit skrift hvor man skriver kommandoer til datamaskinen. Kommandolinjen er ofte litt vanskeligere å bruke enn et grafisk grensesnitt, men man har ofte mer kontroll over forskjellige programmer.

Man kan lese mer om de forskjellige typene programmer her

Arduino Programmering

Et Arduino program er nok mest relatert til en Applikasjon, men den kjører gjerne ikke sammen med et fullverdig operativsystem. Noen av ulempene med dette er at det ikke er mulig å kjøre mange programmer samtidig på en Arduino, men det er kun et som kan kjøre om gangen, man har ikke like mye muligheter på en Arduino som en vanlig datamaskin i forhold til skjermer, internett ol. Noen av fordelene er at enkle programmer bruker gjerne lite strøm, det er forholdsvis lett å forstå oppbygningen av programmer og man kan koble sensorer direkte inn i en Arduino som gjør den perfekt til å lage små enheter man kan bære med seg.

Arduino benytter seg av små programmer som kalles Sketches. Når man programmerer en Arduino så laster man opp Sketchen til Arduinoens flash minne. Når man da kobler strøm til arduinoen så vil den laste inn og kjøre Sketchen man lastet opp. For å programmere Arduinoen på nytt så laster man bare opp en ny Sketch så vil denne overskrive den forrige. Arduino Uno kan bare programmeres med én Sketch om gangen.