Guide Bygging og Lodding


 1. Unboxing / Identifisere delene
 2. Sette sammen boksen
 3. Lodde Shield til Arduino kontrolleren
 4. Lodde sensorer til Shieldet
  • Lodde LED og motstandere
  • Lodde GPS modulen
  • Lodde microSD kortleseren
  • Lodde "Sukkerbiten"
  • Lodde Støvsensoren
 5. Skru fast delene i boksen
 6. Sette på lokket

Steg 1

Klikk her for å begynne med første steg. Steg 1