Home


Dette er en webside med dokumentasjon til air:bit – Et forskningsproskekt om luftforurensing av Skolelaboratoriet i realfag og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet

Under Guider finner du steg-for-steg beskrivelser på hvordan man bygger og lodder sammen måleboksen, informasjon om de ulike sensorene og hvordan man programmerer måleboksen og sensorene.

Elevene må selv sette sammen koden til et sammenhengende program for måleboksen.