Introduksjon til Arduino programmering


Denne guiden vil gi deg en introduksjon til programmering av Arduinoen til air:bit. Denne guiden er rettet mot nybegynnere i programmering og antar at du ikke har programmert noe tidligere. Arduino programmeres i en forenklet variant av et programmeringsspråk som kalles C++. Denne guiden kan også være nyttig om du har programmert før, men ikke i språk som likner på C++ eller C.

Innhold

  1. Arduino Sketch
  2. Hello World (Arduino-Varianten)
  3. Variabler og telling

Steg 1

Klikk her for å begynne med første steg. Steg 1: Arduino Sketch

Generell informasjon

Klill her for å få mere generell informasjon om programmering, hva et programm er, og hvilke typer programmvare som finnes.
Generell Informasjon om Programmering