Laste opp tom sketch til Arduinoen


For å teste at datamaskinen din kan kommunisere med Arduinoen, og at vi faktisk kan sende opp kode til den, skal vi nå prøve å laste opp et "tomt" program til Arduinoen din.

Først, sørg for at koden du ser i din editor er lik den du ser under.

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}

Ikke vær redd om du ikke skjønner hva som foregår her og hva void og alle parantesene betyr. Vi kommer til å forklare det i neste Guide. Nå skal vi bare se om vi klarer å laste koden opp til Arduinoen uten feilmeldinger.

Laste opp Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Vær sikker at Arduinoen er plugget inn. Kill så på Upload knappen (se bildet under) for å laste opp.
Upload knappen, for å laste opp kode til Arduinoen

Når du klikker på Upload, så vil det dukke opp en progress-bar på den nedre delen av vinduet. Du vil se at den først viser teksten Compiling (Kompilerer) og så går over til Done uploading. når den er ferdig.

Skjermen etter opplastingen er fullført

Gå videre

Du har nå fullført oppsett av din datamaskin og Arduino IDE. Du er nå klar for å lære deg hvordan vi programmerer en Arduino. Gå tilbake til Guide-menyen og gå videre til neste guide.

Gå til innholdsfortegnelsen
Gå tilbake til forrige steg: Konfigurasjon av Arduino IDE
Gå til: Guider