Programmering av filer på SD kortet


Når du er ute og tar målinger med air:bit vil du ikke hele tiden ha den tilkoblet til din datamaskin. air:bit har ikke noe som forbinder seg med internettet, så du vil trenge en måte å lagre måledata på. air:bit har en kortleser for microSD-kort. Et microSD-kort er i prinsippet bare en minnebrikke, veldig lik en vanlig USB-minnepen og faktisk nøyaktig lik minnekortet som finnes for å lagre data på nyere mobiltelefoner, digitalkamera, osv.

microSD-kortet som følger med air:bit har ganske stor lagringskapasitet. Du vil kunne lagre flere år med målingsdata på dette, så i prinsippet skal du ikke bekymre deg for at du ikke har nok plass på "harddisken" til air:bit.

Du vil legge merke til at microSD-kortet kommer med adapter. Det bitte lille microSD-kortet passer inn i den større adapteren og former slikt et vanlig SD-kort. Laptopter nå til dags har som regel porter hvor du kan plugge inn SD-kort. Ellers finnes det også veldig vanlige kortterminaler man kan kjøpe som har SD-kort plugger og som kobles i en vanlig USB-port på PC-en din.

Når du plugger inn SD-kortet inn i en PC, vil det dukke opp som en harddisk i Filutforskeren (Windows Explorer, eller Min datamaskin, eller This PC) akkurat som en vanlig USB-minnebrikke også ville gjort.

Beskrivelse av eksemplet

I dette eksemplet kommer du til å først lage en ny fil på SD-kortet. Så kommer du til å skrive ned tekst inn i den filen. For hver gjennomgang gjennom loop skal vi øke en teller og skrive ned verdien av telleren.

Dette vil derfor ligne veldig på kodeeksemplet om variabler og telling i Arduino. Du vil i prinsippet gjøre nøyaktig det samme i dette eksemplet, borsett fra at du skriver til en fil på SD-kortet, i stedet for seriell-tilkoblingen til datamaskinen.

Ny Sketch Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Start med en helt ny Sketch. Menypunkt: FileNew.

void setup () {

}

void loop() {

}

Laste ned og installere bibliotek Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

SD-biblioteket er allerede forhåndsinstallert sammen med Arduino IDE. Det vil ikke være nødvendig å laste ned noe for dette eksemplet.

Globale definisjoner Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Først må du inkludere SD-biblioteket. Bruk navnet <SD.h> for #include direktivet.

Fra pinout skjemaet ser du at det er flere pinner som kobler SD-kortleseren til Arduinoen. Vi trenger en definisjon for CS pinnen i koden vår.

#define SD_CS_PIN 10

Så vil du lage en global variabel får å representere skrivingen til filen på SD-kortet. Vi bruker datatypen File for dette. Merk at å lage en variabel vil ikke automatisk lage en fil på SD-kortet. Variabelen her er på en måte bare den ene enden av en telefonledning som går fra din Arduino til SD-kortet. Du vil skrive kode for å lage og åpne filen, og så skrive til den (lignende til at du må først slå ett nummer for å få en telefonsamtale, og du må faktisk begynne å prate for å sende "data", dvs. din tale, over ledningen).

File file;

I koden over navngis tilkoblingen til filen file. Du kan bruke hvilket som helst navn for variabelen du vil. Dette vil ikke være navnen på filen du lagrer på SD-kortet!

Til slutt må vi lage en global teller-variabel. Dette vil være et heltall, så bruk datatypen int.

setup Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Først må du aktivere kontroll over CS-pinnen. Dette funker akkurat som du gjør får å aktivere pinnene til LED-lysene. Bruk pinMode med pinnen som første og OUTPUT som andre argument.

 pinMode(SD_CS_PIN, OUTPUT);

Vanligvis ville du initialisere seriell-kommunikasjonen til datamaskinen nå ved å bruke Serial.begin kommandoen, men la oss heller starte opp SD-kortet. Bruk SD.begin kommandoen og spesifiser CS-pinnen kortleseren er koblet til.

 SD.begin(SD_CS_PIN);

Nå må du bestemme deg for et navn for filen. Filnavnet er det du vil se i Filutforskeren (Min datamaskin) når du viser innholdet på SD-kortet etter du har plugget det inn i datamaskinen. Et filnavn er flere bokstaver etterhverandre. I C++ bruker vi datatypen char for én bokstav. Vi bruker firkantparanteser [ og ] for å lage en variabel som lagrer flere verdier av samme type etterhverandre. Akkurat det vi trenger, det ser slikt ut:

 char filename[] = "testfile.txt";

I koden over ser du deklarasjonen av variabelen filename. Firkantparantesene skrives rett etter navnet. Verdien er bokstavene testfile.txt, og som vanlig står tekst mellom to anførelsestegn ".

I koden over er filnavnet testfile.txt valgt, men du kan bruke hvilket navn du vil. Å la filnavnet slutte med .txt er veldig vanlig, og vil automatisk fortelle til datamaskinen din at du mener å lagre vanlig tekst i filen. Du har kanskje sett at Word lagrer Word-dokumenter i .doc (eller nyere .docx) filer. Arduino-bibliotekene du lastet ned i tidligere guider bruker .zip, osv. Nå skal vi skrive ned tekst, så .txt virker mest hensiktsmessig.

Nå må du faktisk lage en ny fil på SD-kortet. Dette gjøres med kommandoen SD.open. Kommandoen tar først imot filnavnet, og så en modus. Filer kan åpnes bare for lesing, eller for skriving, eller begge deler. Når du åpner ett dokument i Word, vil det vanligvis åpnes for skriving, slik at du kan redigere dokumentet. En videospiller derimot vil bare lese en fil, du vil ikke endre på en video når du bare skal spille den av. Koden ser slik ut:

 file = SD.open(filename, O_CREAT | O_WRITE);

SD.open kommandoen vil gi oss tilkoblingen til filen som resultat, derfor lagrer vi denne i vår globale variabel for filtilkoblingen (kalt file). O_CREAT | O_WRITE betyr: Lag ny fil (O_CREAT) og åpne filen for skriving (O_WRITE). Du finner | (pipe-symbolet) til venstre for 1-tasten i den øverste raden på et vanlig norsk tastatur.

Når filen er åpnet, la oss skrive en velkomsttekst til den første linja i filen:

 file.println("Dette er den første linjen i filen.");

Merk at vi bruker file.println der vi ville brukt Serial.println før. file viser her til navnet på fil-variabelen du bruker. Den kan være forskjellig dersom du har navngitt variabelen anderledes.

Se for deg at du skriver masse tekst i ett Word-dokument. Du vil kanskje ha lagt merke til at dokumentet ikke lagres til harddisken din med én gang du skriver noe. Du må trykke på Lagre-knappen for å lagre dokumentet. Du har kanskje også lagt merke til at ting blir borte dersom du glemmer å lagre.

Det samme gjelder for tilkoblingen vår til filen. Det holder ikke å bare bruke print, eller println kommandoene for å skrive noe til filen. Hver gang du er ferdig med å skrive ned en viktig del informasjon bør du bruke flush- kommandoen for å sikre at alt blir lagret på SD-kortet. Siden vi nå er kommet til slutten av setup-blokken er det en god idé og gjøre dette nå, før vi fortsetter med loop.

 file.flush();

Helt til slutt må du også huske å initialisere teller-variabelen til 0.

Sålangt burde koden din se omtrent slik ut:

#include <SD.h>

#define SD_CS_PIN 10

File file;
int counter;

void setup () {
 // Activate CS-Pin control
 pinMode(SD_CS_PIN, OUTPUT);

 // Startup SD-card reader
 SD.begin(SD_CS_PIN);

 // Define filename
 char filename[] = "testfile.txt";

 // Create new file and open for writing
 file = SD.open(filename, O_CREAT | O_WRITE);

 file.println("Dette er den første linjen i filen.");
 file.flush(); // Force saving data to SD-card

 // Start counter at 0
 counter = 0;
}

void loop() {

}

loop Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

For hver gjennomgang gjennom loop vil vi skrive en ny linje med tekst. Teksten vi skriver skal også inneholde verdien til telleren vår. Vi må også øke telleren for hver gang.

Vi kan starte med å øke telleren med én. Bruk += instruksjonen til dette.

Så skriver vi ned litt tekst, som f.eks Dette er linje nr.:. Så skriver vi en tekst med bare et mellomrom, for å skille : fra verdien til telleren. Så kan vi skrive selve teller-verdien. Bruk file.print-kommandoen flere ganger for å skrive ned alle delene av teksten og avslutt linjen ved å bruke file.println-kommandoen.

Når vi er ferdige, burde vi forsikre oss at teksten blir lagret på SD-kortet. Bruk file.flush-kommandoen helt til slutt.

void loop() {
 counter += 1;

 file.print("Dette er linje nr.:");
 file.print(" ");
 file.print(counter);
 file.println();

 file.flush();
}

Det kan også være en god idé å legge til en delay-kommando etter flush-kommandoen på slutten, slik at du kun skriver en ny linje etter f.eks. ett sekund med venting.

Test 1 Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

 1. Last opp koden du har skrevet så langt til air:bit.
 2. Trekk så ut ledningen fra datamaskinen.
 3. Sett inn microSD-kortet i kortleseren til air:bit gjennom sprekken på siden der det står SD-kort. Trykk inn kortet til det sier "klikk".
 4. Plugg USB-ledningen i batteriet til air:bit.
 5. Vent en liten stund, f.eks. i 10 sekunder.
 6. Trekk så ut ledningen fra batteriet igjen.
 7. Trykk igjen på SD-kortet i air:bit, kortet burde sprette ut.
 8. Skyv microSD-kortet i adapteren som følgte med i emballasjen til SD-kortet og plugg det hele i en SD-kortleser på din datamaskin.
 9. PC-en din burde automatisk finne SD-kortet ditt når du plugger det inn. Du høre den vanlige lyden som spilles av når du plugger inn en USB-minnebrikke.
 10. Om den ikke åpnes automatisk, velg Min datamaskin (This PC) i startmenyen.
  Du vil se SD-kortet som en egen ny harddisk. Dobbel-klikk for å vise filene på SD-kortet.
 11. Du burde kun se én fil her. Filen burde ha det navnet du bruket i koden din, f.eks. testfile.txt. Det kan hende at du ikke ser filendelsen (.txt) siden Windows på noen datamaskiner skuler filendelser.
  Om du høyre-klikker på filen, og velger Egenskaper (Properties) vil du få opp et vindu med hele filnavnet (inklusive .txt).
 12. Dobbel-klikk på filen for å åpne den og vise innholdet.
  Filinnholdet av testfile.txt i Notepad

Ikke overskriv filen Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Om du tester ut koden vi har skrevet så langt flere ganger, vil du legge merke til at air:bir skriver over filen hver gang du kobler den til strøm. Dvs. all data som lå i filen blir slettet hver gang du skrur på air:bit måleren. Dette virker ikke helt fornuftig. Det hadde kanskje vært bedre om vi bare la til ny data i en eksisterende fil dersom det allerede ligger noe der fra før.

Om du ser nøyere på setup-blokken, ser du problemet. Vi bruker O_CREAT modusen for å lage en ny fil, der vi bruker SD.open-kommandoen. Og dette gjør vi hver gang air:bit kjører setup, dvs. hver gang du plugger i strømmen. Det vi trenger her er en betingelse som skjekker om filen allerede finnes. Vi vil ikke bruke O_CREAT når det allerede finnes en fil på SD-kortet som har samme navn som vi vil bruke.

Vi kan bruke SD.exists-kommandoen for å spørre om en fil med et gitt navn eksisterer på SD-kortet.

La oss altså lage en if-else-kombinasjon og flytte linja vi har nå inn i else-blokken:

 if (SD.exists(filename)) {
  // Do something new here if file already exists...
 } else {
  // Create new file and open for writing
  file = SD.open(filename, O_CREAT | O_WRITE);
  file.println("Dette er den første linjen i filen.");
 }

I koden over ser du at if-blokken forsatt er tom, så hva må gjøres dersom filen allerede eksisterer? Vi må fortsatt åpne filen og vi har allerede funnet ut at vi ikke vil bruke O_CREAT. Å bare bruke O_WRITE vil virkelig funke, men det er et lite problem med det også: Når en fil åpnes settes skrivemarkøren i filen på begynnelsen av filen. Dette er ikke noe problem i en ny fil, hvor ellers kunne markøren være, side det ikker er noe der fra før. Men å ha markøren i begynnelsen av en fil som allerede inneholder data vil føre til at du overskriver data som er der. Det vi virkelig vil er å åpne filen, og plassere markøren helt i slutten, slik at vi bare legger til ny tekst uten å røre det som allerede står i filen. Heldigvis har vi O_APPEND modusen som gjør nettopp dette. append er engelsk for: legg til. Med dette ser hele if- else-blokken slik ut:

 if (SD.exists(filename)) {
  // Open existing file for writing and append
  file = SD.open(filename, O_WRITE | O_APPEND);
  file.println("--------------------");
  file.println("Filen ble åpnet på nytt.");
 } else {
  file = SD.open(filename, O_CREAT | O_WRITE);
  file.println("Dette er den første linjen i filen.");
 }

Merk at koden over skriver en linje med 20 bindestreker i begynnelsen når en eksisterende fil åpnes. Dette vil gjøre det enkelt å finne skillet mellom to seksjoner i filen.

Test 2 Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Med de nye endringene vil du kunne slå av og på air:bit flere ganger. Filen på SD-kortet vil bare bli større og større ettersom air:bit skriver mer og mer tekst til filen.

Du kan slette filen fra SD-kortet når du har kortet plugget inn i datamaskinen. Da vil filen ikke lengre eksistere, og air:bit vil starte med en helt ny fil neste gang du setter SD-kortet inn i air:bit igjen.

#include <SD.h>

#define SD_CS_PIN 10

File file;
int counter;

void setup () {
 // Activate CS-Pin control
 pinMode(SD_CS_PIN, OUTPUT);

 // Startup SD-card reader
 SD.begin(SD_CS_PIN);

 // Define filename
 char filename[] = "testfile.txt";

 if (SD.exists(filename)) {
  // Open existing file for writing and append
  file = SD.open(filename, O_WRITE | O_APPEND);
  file.println("--------------------");
  file.println("Filen ble åpnet på nytt.");
 } else {
  file = SD.open(filename, O_CREAT | O_WRITE);
  file.println("Dette er den første linjen i filen.");
 }
 file.flush(); // Force saving data to SD-card

 // Start counter at 0
 counter = 0;
}

void loop() {
 counter += 1;

 file.print("Dette er linje nr.:");
 file.print(" ");
 file.print(counter);
 file.println();

 file.flush();

 delay(1000); // Wait a second.
}

Merk: SD-kortet må være plugget i air:bit når du skrur på strømmen. Du kan ikke sette i SD-kortet mens air:bit er på og kjører. Koden som starter opp SD-kortleseren og åpner filen ligger i setup. Dvs., den kjøres bare én gang når air:bit starter opp.

Veien videre

Å bare skrive verdien til en teller-variabel er kanskje litt kjedelig og gir ikke så mye mening. Men du har kanskje lagt merke til at det ikke er noe særlig forskjell fra å skrive til en seriell-kobling eller å skrive til en fil på et SD-kort. Om du bare ser på koden i loop, og sammenligner med teller-eksemplet som bruker seriell-kommunikasjon, så ser du lite forskjell.

Det er mye du kan prøve å ekperimentere med nå. Du kan ta koden du skrev her, og kopiere alle print- og println-kommandoene og legge til at den også skriver samme tekst til den serielle tilkoblingen til PC-en i tillegg til at den skriver til SD-kortet. Du trenger da egentlig bare å bytte ut file med Serial og du må huske å kjøre Serial.begin i setup.

Så kan du ta koden du skrev her i setup for å åpne filen, og bruke den for å endre de tidligere eksemplene til å skrive til filen på SD-kortet i stedet for eller i tillegg til å skrive til den serielle tilkoblingen med datamaskinen.

Gå videre

Gå til innholdsfortegnelsen
Gå tilbake forrige neste steg: GPS-antenna
Gå til hovedsider for Guider