Start Arduino IDE


Etter installasjonen vil du kunne finne Arduino eller Arduino IDE (navnet kan variere) i start-menyen og også på Skrivebordet. Klikk på denne for å starte opp Arduino IDE programmet for første gang.

Du vil få opp et vindu som viser følgende kode (eller noe veldig liknende)

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}

I noen eldre versjoner av Arduino IDE, kan det hende at du starter med en helt tom fil uten noen tekst. Du kan da bare kopiere koden over og lime den inn i editoren din, slik at det er enklere å følge de neste stegene.

Gå videre

Gå til innholdsfortegnelsen
Gå tilbake til forrige steg: Laste ned Arduino IDE
Gå til neste steg: Konfigurasjon av Arduino IDE