Variabler og telling i Arduino


I forrige steg skrev vi ut teksten Hello World!. Vi så at Arduinoen kjørte gjennom instruksjonene i loop funksjonen om og om igjen. La oss nå endre Hello-World-programmet til å også skrive ut en teller verdi, som vi øker for hver linje.

For dette må vi lage en variabel i programmet vårt. En variabel er en verdi med et navn som kan endre verdi.

Deklarere en ny variabel Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

int counter;

Koden over skal legges helt øverst i Sketchen, dvs. før begynnelsen av setup-funksjonen. Legg gjerne til en tom linje mellom også, for å gjøre det enklere å se de seperate seksjonene.

Koden lager en ny variabel som heter counter. Linjen sier bare at counter eksisterer, dette kalles en deklarasjon. Vi kommer til å bruke verdien resten av programmet.

Foran navnet finner vi kodeordet int. Kort for integer, som er det engelske ordet for heltall. Dette beskriver hva slags verdier counter kan ha. Siden koden sier int (i stedet for noen annen type) kan counter bare lagre heltallige verdier, både negative og positive.

Initialisering Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Med deklerasjonen av counter variablen må vi nå sette verdien til variablen til en nyttig verdi. Dette må vi gjøre én gang når Arduinoen starter opp. Derfor legger vi følgende til setup-funksjonen: (dvs. før den lukkende krøllparantesen)

 counter = 0;

Et enkel likhetstegn er i Arduinokode operatoren for å lagre en verdi i en variabel. Verdien på høyresiden av likhetstegnet plasseres i verdien på venstresiden. Kommandoen over oversettes altså til: plasser verdien 0 i variablen counter. Etter denne instruksjonen vil verdien til counter altså være 0, helt til vi endrer den igjen med en annen instruksjon.

Kode som denne, som setter start-verdier i variabler, kaller vi initialisering.

Printe ut variabler Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

I forrige steg brukte vi Serial.println for å skrive ut Hello World!. La oss først endre teksten til Hello World! Counter:. Vi vil også forsette å skrive tekst i en ny kommando på samme linje. Derfor vil vi heller bruke print i stedet for println.

 Serial.print("Hello World! Counter: ");

Merk at vi har lagt til et tomrom på slutten av teksten i koden over.

La oss nå skrive ut verdien til counter. Vi legger bare til en kommando til Serial.print en gang til, bare med verdien counter i stedet for tekst.

 Serial.print(counter);

Nå er vi ferdig med å skrive linjen, så nå er rette tiden for å skrive videre på en ny linje. Dette kan vi gjøre ved å bruke println kommandoen uten noen argument.

 Serial.println();

Merk at det ikke står noe mellom parantesene, men parantesene må fortsatt være der.

Øke verdien til variablen Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

Etter vi ha skrevet ut verdien til counter som vi gjorde over, burde vi nå øke verdien counter variablen slik at vi får en ny verdi for hver gang koden kjøres. Å øke en verdi kan gjøres ved å legge til 1 til counter. Siden den økte verdien må lagres i counter igjen, trenger vi forsatt et likhetstegn.
Operatoren for å øke er +=. Verdien på venstresiden vil bil økt med verdien på høyresiden.

Vi legger til følgende kode etter kommandoene der vi skriver ut tekst.

 counter += 1; // Increase counter by 1.

Ferdig Hjelp meg! skolelaboratoriet@nt.uit.no

int counter; // Counting-variable, int -> integer value, whole number

void setup() {
 // initialize serial communication at 9600 bauds per second:
 Serial.begin(9600);

 counter = 0;
}

void loop() {
 // print out Hello World and the counter:
 Serial.print("Hello World! Counter: ");
 Serial.print(counter);
 Serial.println();

 counter += 1; // Increase counter by 1.

 delay(1000); // delay for one second
}

Etter den endrete koden har blitt sendt opp til Arduinoen, vil du se følgende i Serial Monitor:

Hello World! Counter: 1
Hello World! Counter: 2
Hello World! Counter: 3
Hello World! Counter: 4
...

Gå videre

Gå til Introduksjon til Arduino
Gå tilbake til forrige steg: Hello World
Gå til: Guider