airbit Pinout


For å vite hvilke sensorer er koblet til hvilke pinner som du må bruke i programmet ditt brukes i vanlig elektronikk et koblingsskjema, eller det vi kaller en pinout.

I bildet under vil du se pinout-skjemaet til air:bit.

air:bit Pinout-Skjema
Klikk her for å vise bildet i en egen fane: air:bit Pinout-Skjema

Som tabell

Om du heller vi se komponentene listet opp med sin tilsvarende pinne.

Komponent Funskjon Pinne
LED 1 (Rød) Strøm A1 eller 15 (begge funker)
LED 2 (Blå eller Grønn) Strøm A0 eller 14 (begge funker)
Temperatorsensoren Data 9
Støvmåleren Data TX 2
Støvmåleren Data RX 3
GPS-antenna Data TX 7
GPS-antenna Data RX 6
SD-kortleser CS 10
SD-kortleser SCK 13
SD-kortleser MOSI 11
SD-kortleser MISO 12

Bruk

Guidene for de forskjellige sensorene vil fortelle deg hvordan disse verdiene for pinnene skal brukes. I utgangspunketet kan man plugge inn sensorer på hvilken som helst pinne i Arduinoen, men da må man forklare til Arduinoen fra hvilken pinne han skal lese data for hvilken sensor. Det er dette pinout skjemaet brukes til.

Gå videre

Gå til innholdsfortegnelsen
Gå til neste steg: LED-Blinking