airbit Programmering


air:bit Programmeringsguiden består av flere småguider, én for hver sensor. Guidene for hver sensor vil gi deg forklaringer og tips for hvordan du skal programmere Arduinoen til å bruke de ulike sensorene.

Selv om guidene vil innholde en del kodeekssempler, vi du likevel være nødt til å selv sy sammen alle de ulike smådelene til et helhetlig air:bit program.

Innhold

  1. Pinout
  2. LED-Blinking
  3. Temperaturlesing
  4. Støvsensoren
  5. GPS-Antenna
  6. SD-kortet og filer

Steg 1

Aller først skal vi ta en titt på pinout skjemaet til airbit og forklare hvordan airbit er koblet sammen. Klikk her for å til første steg:
Steg 1: Pinout


Gå tilbake

Gå til: Guider